Contacte

Joan V. Vericat Grau
Enginyer Tècnic Topògraf, Col. 5207
Telèfon: 650 65 40 70
joan@vericat.cat

Andreu Vericat Grau
Enginyer de l'Edificació, Col. 1365
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, Col. 13920
Telèfon: 636 20 90 23
andreu@vericat.cat


C/ Sanchis Vilaplana, 48

12500 Vinaròs-Castelló


www.vericat.cat

vericat enginyeria 2013