Serveis
Àrea obres

Projectes d'enderroc, reforma i rehabilitació d'habitatges

Direcció i control d'execució d'obres

Inspeccions tècniques d'edificis

Projectes de reforma per estalvi energètic

Plans de seguretat i salut d'obres

Coordinacions de seguretat en obra

vericat enginyeria 2013