Serveis
Àrea topografia

Resolució de discrepàncies cadastrals

Valoracions

Alçaments topogràfics i planimètrics:

  • De terrenys rústics
  • De solars i zones urbanes fotos
  • D’edificacions consolidades (façanes i interiors)

Replantejaments d’obra:

  • Treballs inicials / imposició de bases de replanteig
  • Urbanització / edificació fotos
  • Obra civil fotos

Seguiment i control d’obres:

  • Urbanització / edificació
  • Obra civil fotos
  • Certificacions d’obra

Cubicacions fotos

Nivellacions

Delineació

Reparcel·lacions, segregacions i afitaments fotos

Tècniques GPS fotos

Fotogrametria

Làser-escàner fotos

vericat enginyeria 2013