Serveis
Àrea telecomunicacions

Infraestructures comunes de telecomunicació

Acústica i insonorització

  • Acústica mediambiental: contaminació acústica i imacte ambiental
  • Assessorament, estudis i projectes d'aïllament i condicionament acústic

Projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Projectes d'instal·lacions solars tèrmiques

Llicències d'activitat o d'apertura

vericat enginyeria 2013